dans, bugg, fox, foxtrot, lindy, salsa, kul, skratt, glad, idiell, förening, danssprtförbundet

 
 

           Hur klubben fungerar         


 

 


   Jönköpings Sportdansklubb

  Klubben leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsens uppgift är
  att kortsiktig och långsiktigt styra klubbens verksamhet med hänsyn till "klubbens bästa".
  Vissa poster i styrelsen väljs på två år, de övriga på ett år i taget.

  Jönköpings Sportdansklubb har valt att utföra klubbens aktiviteter med hjälp av arbets-
  grupper. Arbetsgruppena arbetar självständigt, men ska rapportera om sitt arbete till
  styrelsen. Varje arbetsgrupp har en kontaktperson i styrelsen. Exempel på arbetsgrupper
  är 'Dansfixarna', 'Bugg tävling och träning' och 'Jönköpingstrofén'.

  På årsmötet sker också valet av valberedning och revisorer. Valberedningens arbete är att
  prata med och undersöka vilka personer som ska rekomenderas till valet av styrelse och
  revisorer på nästa årsmöte. Valberedningen kan inte föreslå sej själva till val varför de alltid
  blir valda genom förslag på årsmötet. Alla val sker genom röstning.

  På sidorna under menyn Organisation beskrivs styrelsen, arbetsgrupperna och
  valberedningen, där finns även sidan om våra kursledare.